Σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια ημικρανία είναι η έγκριση, από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) της χρήσης του σκευάσματος Botox για την προληπτική θεραπεία της χρόνιας ημικρανίας. Η έγκριση αυτή υποστηρίζεται, όπως είναι φυσικό, από επαρκή επιστημονικά δεδομένα.

Η πρόσφατη ανακάλυψη γονιδίου που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 8 και φαίνεται να εμφανίζεται πολύ συχνότερα σε ασθενείς με ημικρανία από ότι σε ανθρώπους χωρίς ημικρανίες αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά εντοπίζεται γονίδιο που συμμετέχει στη παθοφυσιολογία μίας συχνής μορφής ημικρανίας (τα γονίδια που είχαν ανευρεθεί παλαιότερα ευθύνονται για την ημιπληγική ημικρανία, μία εξαιρετικά σπάνια οντότητα).

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε ένα γονίδιο, που ονομάστηκε γονίδιο TRESK και που φαίνεται να παίζει θεμελιώδη ρόλο στην πρόκληση της ημικρανίας, αλλά και κάθε χρόνιου πονοκέφαλου ή και χρόνιου πόνου γενικότερα. Η πρωτεΐνη που το γονίδιο αυτό φυσιολογικά κωδικοποιεί δρα ως ρυθμιστής της αντίληψης του πόνου, κάτι που σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να δημιουργηθεί μία νέα γενιά παυσίπονων, τα οποία θα «κατεβάζουν το διακόπτη» του πονοκέφαλου, αυξάνοντας  τον ουδό (κατώφλι) πέρα από το οποίο ο εγκέφαλος αισθάνεται πόνο.

Πολλές αναφορές, ειδικά  τον τελευταίο καιρό γίνονται για την υποτιθέμενη χειρουργική θεραπεία της ημικρανίας.

Σύμφωνα με όσους  την ασκούν, η χειρουργική αφαίρεση ενός μικρού μυός που πιέζει κάποιο μικρό νεύρο από το μέτωπο ή το πίσω μέρος του κεφαλιού (ή και του ίδιου του νεύρου), μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση της ημικρανίας.

Σελίδα 4 από 5