Κέντρο Κεφαλαλγίας είναι το ειδικό ιατρείο που αντικείμενό του είναι η διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με πονοκέφαλο. Ο όρος Ιατρείο Κεφαλαλγίας σημαίνει ακριβώς το ίδιο.

Ένα Κέντρο ή Ιατρείο Κεφαλαλγίας μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια των εξωτερικών ιατρείων ενός δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείο, ενώ στο εξωτερικό - και πρόσφατα και στη χώρα μας- Κέντρα (Ιατρεία) Κεφαλαλγίας λειτουργούν στα πλαίσια συγκεκριμένων ιδιωτικών νευρολογικών ιατρείων (εφόσον οι υπεύθυνοι ιατροί διαθέτουν τη σχετική εξειδίκευση).

Ένα Κέντρο (Ιατρείο) Κεφαλαλγίας πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα εξέτασης και παρακολούθησης από ειδικά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο αλλά και έμπειρο σε θέματα κεφαλαλγίας γιατρό. Ο γιατρός που αποτελεί τον πυρήνα ενός ειδικού Κέντρου (Ιατρείου) Κεφαλαλγίας είναι νευρολόγος, εξειδικευμένος και έμπειρος στην παρακολούθηση ασθενών με πονοκέφαλο.

Έτσι, κατά την πρώτη προσέλευση σε ένα Κέντρο Κεφαλαλγίας, ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει να δώσει το ιστορικό του και να εξεταστεί από τον εξειδικευμένο στις κεφαλαλγίες νευρολόγο. Για τους περισσότερους ανθρώπους με πονοκέφαλο που απευθύνονται σε ένα Κέντρο ή Ιατρείο Κεφαλαλγίας, η εξέταση από τον εξειδικευμένο νευρολόγο αρκεί, καθώς αυτός μπορεί να θέσει την διάγνωση (ενδεχομένως, να ζητήσει πρώτα κάποιες εξετάσεις) και να συστήσει την θεραπεία.

Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να υπάρξουν διαγνωστικά ή θεραπευτικά προβλήματα και ο γιατρός να έχει την ανάγκη βοήθειας από την ομάδα συνεργατών του Ιατρείου Κεφαλαλγίας. Η ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει εξειδικευμένο οδοντίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο, ψυχολόγο και ενδεχομένως αναισθησιολόγο, οφθαλμίατρο και διάφορες άλλες ειδικότητες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής που προσέρχεται σε Κέντρο ή Ιατρείο Κεφαλαλγίας θα πρέπει να εξετάζεται από ολόκληρη την ομάδα. Η ομάδα όμως πρέπει να είναι διαθέσιμη, ώστε να απαντηθούν οι ανάγκες συγκεκριμένων ασθενών, όταν και αν προκύψουν. 

Υπάρχουν ειδικά Ιατρεία Κέντρα (Ιατρεία) Κεφαλαλγίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2007 το Ιατρείο Κεφαλαλγίας  (Επιστημονική Διεύθυνση: Δρ. Μ. Βικελής, Νευρολόγος, MSc in Headache Medicine, PhD. Λαζαράκη 8, λειτουργεί ως ιδιωτικό ιατρείο κεφαλαλγίας στη Γλυφάδα (λαζαράκη 8) και στην Αγ΄'ια Παρασκευή (Μεσογείων 402). Τηλ. Κέντρο: 210 96 81 760.

 

Δείτε παρακάτω περισσότερα στοιχεία για τα Ιατρεία Κεφαλαλγίας.

• Ιατρείο Κεφαλαλγίας και Ιατρείο Πόνου είναι το ίδιο πράγμα;

Ασφαλώς και όχι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο ιατρεία. Άνθρωποι με πονοκέφαλο θα πρέπει να απευθύνονται στα ειδικά ιατρεία κεφαλαλγίας και όχι στα ιατρεία πόνου. Τα ιατρεία πόνου δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες ανθρώπων με χρόνιο πόνο, συνήθως λόγω καρκίνου, εγχειρήσεων ή τραυματισμών. Στελεχώνονται από αναισθησιολόγους, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία πάνω στους πονοκεφάλους, ούτε οι κεφαλαλγίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσής τους. Λόγω της έλλειψης ιατρείων κεφαλαλγίας, αλλά και λόγω της απλουστευμένης εξίσωσης «πονοκέφαλος = πόνος», πολλά ιατρεία πόνου αναλαμβάνουν να αντιμετωπίσουν ανθρώπους με πονοκέφαλο. Η εμπειρία του συγγραφέα αυτής της ιστοσελίδας, προερχόμενη από ασθενείς με πονοκέφαλο που έχει εξετάσει και που παλαιότερα είχαν απευθυνθεί σε ιατρεία πόνου είναι ότι, τόσο διαγνωστικά, όσο και θεραπευτικά, τα ιατρεία πόνου συχνά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά ασθενείς με πονοκέφαλο (συγκεκριμένα παραδείγματα στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου…)

 

Ένα μικρό σχόλιο για τα Κέντρα και τα Ιατρεία Κεφαλαλγίας

Δυστυχώς, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα στη χώρα μας, έτσι και στο θέμα των Ιατρείων Κεφαλαλγίας έχουν γίνει λάθη. Τα Κέντρα ή Ιατρεία Κεφαλαλγίας που άνοιξαν σε πολλά νοσοκομεία στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών, καθώς οι περισσότεροι γιατροί που τα στελέχωσαν δεν είχαν την απαραίτητη εξειδίκευση και, σε μερικές περιπτώσεις, ούτε καν την διάθεση για να τα υποστηρίξουν. Ωστόσο, οι διευθύνσεις των αντίστοιχων νοσοκομείων και νευρολογικών κλινικών αντί να μεριμνήσουν για την βελτίωση και περαιτέρω εξέλιξη των ιατρείων αυτών, τα άφησαν να μαραζώσουν. Έτσι, τα περισσότερα από τα Κέντρα και Ιατρεία Κεφαλαλγίας στα δημόσια νοσοκομεία τελικά έκλεισαν. Από περισσότερα από 20 Κέντρα ή Ιατρεία Κεφαλαλγίας που λειτουργούσαν σε δημόσια νοσοκομεία πριν 10 χρόνια, σήμερα ουσιαστικά λειτουργούν μόνο 6 ή και λιγότερα, με πολλά από αυτά μάλιστα ουσιαστικά να υπολειτουργούν (ένα ιατρείο που λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες, άρα μπορεί να εξυπηρετήσει έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων με πονοκέφαλο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί κανονικά...). Το δεύτερο λάθος είναι ότι κάθε γιατρός, νευρολόγος ή ακόμη και άλλης ειδικότητας, μπορεί αυθαίρετα να υποστηρίξει ότι κάνει ειδικό ιατρείο κεφαλαλγίας απλά γράφοντας το στην πινακίδα του ιατρείου του ή στην κάρτα του, χωρίς να μπορεί να έχει ανάγκη να αποδείξει τη γνώση και εμπειρία του στο θέμα. Ωστόσο, στην πράξη ασφαλώς και δεν μπορεί ένας γιατρός χωρίς εμπειρία και γνώση να καλύψει θέματα κεφαλαλγίας το ίδιο καλά με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο γιατρό…