Οι β-αδρενεργικοί αναστολείς είναι μια μεγάλη ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συχνά για την προφύλαξη της ημικρανίας. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι η προπρανολόλη και η μετοπρολόλη (κυρίως το πρώτο).

Όπως και με άλλα φάρμακα που χορηγούνται προφυλακτικά στην ημικρανία, οι β-αναστολείς χορηγούνται αρχικά σε χαμηλή δόση, και μπορεί να απαιτηθεί ένα διάστημα αρκετών εβδομάδων μέχρι να φανεί η αποτελεσματικότητα τους.

Οι β-αναστολείς έχουν ορισμένες συχνές παρενέργειες. Κάνουν τον καρδιακό παλμό κάπως πιο αργό, ενώ μπορεί να μειώσουν και την αρτηριακή πίεση. Μπορεί επίσης να προδιαθέτουν σε αύξηση του σωματικού βάρους και έτσι το βάρος θα πρέπει να παρακολουθείται. Οι β-αναστολείς μπορεί επίσης να προκαλέσουν κάποιες φορές αίσθημα κόπωσης ή να επιδεινώσουν ένα προϋπάρχον βρογχικό άσθμα.

Σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές συστάσεις (π.χ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νευρολογικών Εταιρειών, European Federation of Neurological Societies), η προπρανολόλη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα φάρμακα πρώτης επιλογής για την προφύλαξη της ημικρανίας. Σε ασθενείς με ημικρανία που θα επισκεφθούν ένα Κέντρο Κεφαλαλγίας, είναι αρκετά πιθανό ότι θα τους προταθεί για τη προφυλακτική θεραπεία της ημικρανίας τους ένα φάρμακο η προπρανολόλη.

Σε κάθε περίπτωση, η προπρανολόλη ή τα άλλα φάρμακα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο μετά από σύσταση γιατρού.