Η ημικρανία είναι μια ασθένεια- όσοι έχουν νιώσει την εμπειρία μιας ημικρανικής κρίσης δεν μπορούν να το περιγράψουν με άλλο τρόπο. Ιατρικά μιλώντας, είναι μια χρόνια ασθένεια, η οποία εμφανίζεται σε επεισόδια, ή αλλιώς κρίσεις. Όταν οι κρίσεις είναι αραιές και ανταποκρίνονται στη θεραπεία των κρίσεων, κάποια άλλη ιατρική παρέμβαση δεν απαιτείται. Αν όμως οι κρίσεις είναι συχνές ή δεν ανταποκρίνονται και τόσο καλά στη θεραπεία, είναι εφικτό να γίνει μια προληπτική θεραπεία με σκοπό να τις αραιώσει, να μειώσει την ένταση τους αλλά και να μειώσει τη λήψη αναλγητικών φαρμάκων. Η προληπτική θεραπεία της ημικρανίας ξεκινά με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής: Τακτική λήψη νερού και γευμάτων, τακτική άσκηση και σωστό ωράριο ύπνου βοηθούν. Η ιατρική παρέμβαση στο να μειωθούν οι κρίσεις μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Κλασσικές φαρμακευτικές θεραπείες, θεραπεία με συμπληρώματα διατροφής, χρήση ιατρικών συσκευών, χρήση Botox σε περίπτωση χρόνιας ημικρανίας. Η προφυλακτική θεραπεία μπορεί να διαρκέσει 6-12 μήνες και, αν χρειαστεί, να επαναληφθεί. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις έντονων και συχνών κρίσεων, η προφυλακτική αγωγή μπορεί να πρέπει να διαρκέσει περισσότερο. Οι νεότερες εξελίξεις στο πολύ ενδιαφέρον αυτό κομμάτι αφορούν την εισαγωγή των μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του CGRP, των πρώτων απόλυτα εξειδικευμένων προληπτικών κατά της ημικρανίας φαρμάκων στη ιατρική χρήση. Διαβάστε στις επιμέρους ενότητες του www.headaches.gr αναλυτικότερα στοιχεία για τη προφυλακτική θεραπεία της ημικρανίας.

Από την κατηγορία των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά είναι αυτά που συνηθέστερα χρησιμοποιούνται στην προφύλαξη της ημικρανίας. 

Παρόλο που αρχικά είχαν αναπτυχθεί για την κατάθλιψη, χρησιμοποιούνται ευρέως και στην ημικρανία, ανεξάρτητα του αν συνυπάρχει κατάθλιψη ή όχι. Εξάλλου, οι δόσεις των εν λόγω φάρμακων που χρησιμοποιούνται στην ημικρανία είναι γενικά πολύ χαμηλότερες εκείνων που χρησιμοποιούνται στην κατάθλιψη. Ωστόσο, αν κάποιος άνθρωπος έχει ημικρανίες και συνυπάρχει κατάθλιψη, αυτά τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν και τις δύο καταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να χρειαστούν λίγο υψηλότερες δόσεις.

Οι β-αδρενεργικοί αναστολείς είναι μια μεγάλη ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συχνά για την προφύλαξη της ημικρανίας. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι η προπρανολόλη και η μετοπρολόλη (κυρίως το πρώτο).

Από την κατηγορία αυτή, το φάρμακο που χρησιμοποιείται στην προφυλακτική θεραπεία της ημικρανίας είναι η φλουναριζίνη, η οποία είναι μία από τις λίγες προφυλακτικές φαρμακευτικές θεραπείες που είχε αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Σελίδα 2 από 2