Υπάρχουν εκατοντάδες αιτίες που προκαλούν πονοκέφαλο, οι οποίοι διακρίνονται ιατρικά σε δύο ομάδες: Υπάρχουν οι πρωτοπαθείς πονοκέφαλοι και οι δευτεροπαθείς πονοκέφαλοι.

Πονοκέφαλος σημαίνει απλά «πόνος στην περιοχή του κεφαλιού». Το ίδιο ακριβώς σημαίνει η λέξη «κεφαλαλγία», η οποία είναι η λέξη που στην ιατρική ορολογία χρησιμοποιείται αντί για τη λέξη «πονοκέφαλος».

Σελίδα 2 από 2