Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αποφοίτηση με γενικό βαθμό 8.00/10.00).

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Νευρολογίας.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master) στο Πανεπιστήμιο “La Sapienza” της Ρώμης, II School of Medicine and Surgery με τίτλο “Master of Science in Headache Medicine”. Αποφοίτηση με first-class honours.

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό "Άριστα", και θέμα διατριβής: "Ημικρανία και άλλες κεφαλαλγίες σε ασθενείς με Συστηματικό Ερυθυματώδη Λύκο".