Διάγνωση και θεραπεία της ημικρανίας, του πονοκεφάλου τάσεως, της αθροιστικής κεφαλαλγίας και άλλων κεφαλαλγιών. Ενασχόληση σε κλινικό επίπεδο (συμμετοχή σε ειδικά ιατρεία κεφαλαλγίας νοσοκομείων, λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου), σε ερευνητικό επίπεδο (μέλος διεθνών και εθνικών ερευνητικών ομάδων) και σε κοινωνικό επίπεδο (Γενικός Γραμματέας στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, τακτικό μέλος της Επιτροπής Μελών και Εκπαίδευσης της Διεθνούς Εταιρίας Κεφαλαλγίας -Membership and Education Subcommittee of International Headache Society-, συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού).