1. Κλινική μελέτη SUM 30046 της εταιρείας GlaxoSmithKline με τίτλο: “A randomized, double-blind, single attack, placebo-controlled, parallel group evaluation of the efficacy and tolerability of sumatriptan Fast Disintegrating Tablet (FDT) 50mg and 100mg versus placebo during the mild pain phase of a migraine attack.”
  2. Κλινική μελέτη HIPPOCRATES με τίτλο “A prospective, open, two-arm, observer-blind, crossover study to evaluate the efficacy of combination of treatment with Copaxone and Avonex in patients with relapsing-remitting MS: a multicenter study in Greece”.
  3. Κλινική μελέτη 100955 της εταιρείας Wyeth με τίτλο: “A randomized, double-blind, placebo-controlled study of venlafaxine XR in outpatients with Tension Type Headaches.”
  4. Κλινική μελέτη SUM 30053 της εταιρείας GlaxoSmithKline με τίτλο: “Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη μιας ημικρανικής κρίσης με παράλληλες ομάδες για την εκτίμηση της έναρξης δράσης ενός νέου σκευάσματος σουματριπτάνης σε μορφή δισκίων 50mg και 100mg στην οξεία θεραπεία της ημικρανίας.”
  5. Κλινική μελέτη SUM 403046 της εταιρείας GlaxoSmithKline με τίτλο: “Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, κλινική μελέτη διασταυρούμενων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο για τη διερεύνηση της σχέσης της υποτροπής της ημικρανίας και συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σουματριπτάνη.”