Ο Δρ. Βικελής παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, κυρίως με θεματολογία κεφαλαλγίες, προσωπαλγίες και κάθε είδους πόνο κεφαλής ή προσώπου. Έως τώρα έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 50 διεθνή και 140 ελληνικά ιατρικά συνέδρια, συμποσία και εκπαιδευτικές ημερίδες, έχοντας  παράλληλα ενεργό συμμετοχή, ως ομιλητής σε πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές (δείτε την ενότητα Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις).