Παρακολούθηση περισσότερων από 35 διεθνών και από 55 ελληνικών ιατρικών συνεδρίων, συμποσίων και εκπαιδευτικών ημερίδων σε νευρολογικά θέματα.