Ο Δρ. Βικελής παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, κυρίως με θεματολογία κεφαλαλγίες, προσωπαλγίες και κάθε είδους πόνο κεφαλής ή προσώπου. Έως τώρα έχει παρακολουθήσει περισσότερα από 40 διεθνή και 100 ελληνικά ιατρικά συνέδρια, συμποσία και εκπαιδευτικές ημερίδες, έχοντας  παράλληλα ενεργό συμμετοχή, ως ομιλητής σε πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές.