• Βικελής M, Δερμιτζάκης Ε, Σπίγγος Κ, Βασιλειάδης Γ, Βλάχος Γ, Καραρίζου Ε. Κλινική εμπειρία με εξωτερικό διαδερμικό νευροδιεγέρτη του τριδύμου νεύρου (e-tns/ cefaly®) σε ασθενείς με ημικρανία μη ανταποκρινομένη στην τοπιραμάτη: μια προοπτική μελέτη διερεύνησης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας. Καλαμάτα, 8-11 Ιουνίου 2017.
 • Βικελής Μ, Δερμιτζάκης Ε, Σπίγγος Κ. Αθροιστική κεφαλαλγία στην Ελλάδα: ανάλυση 302 περιπτώσεων για διαγνωστικές καθυστερήσεις, αστοχίες και θεραπευτικά λάθη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας. Καλαμάτα, 8-11 Ιουνίου 2017.
 • Βικελής Μ, Αργυρίου Α, Δερμιτζάκης Ε, Σπίγγος Κ, Μητσικώστας ΔΔ. Χορήγηση αλλαντικής τοξινης τύπου Α σε 119 ασθενείς με χρόνια ημικρανία: η ελληνική εμπειρία. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας. Καλαμάτα, 8-11 Ιουνίου 2017.
 • Μπουγέα Α, Καράβης Μ, Αναγνώστου Ε, Βικελής Μ, Αβραμίδης Θ, Καραρίζου Ε, Θωμαϊδης Θ. Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην αθροιστική κεφαλαλγία: μια πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη. Προφορική ανακοίνωση στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015.
 • Αναγνώστου Ε, Βικελής Μ, Γκίκα Α, Τζαβέλλας Η, Κουζή Ι, Ευδοκιμίδης Ι, Καραρίζου Ε. Η φωτοφοβία στις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, στον ιδιοπαθή βλεφαρόσπασμο και στη μείζονα κατάθλιψη. Προφορική ανακοίνωση στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015.
 • Ν. Βλαϊκίδης, Ε. Κούτλας, Ε. Κουτσουράκη, Δ.Δ Μητσικώστας, Π. Παπαθανασόπουλος, Α. Ταβερναράκης, Π. Κούντρα, Α. Κωδούνης , Ν. Φάκας, Ι. Μυλωνάς, Χ. Βαρούνης, Γ.Στ. Βλάχος, Μ. Βικελής. Ικανοποίηση από τη θεραπεία και ποιότητα ζωής ασθενών με διαλείπουσα υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση που λαμβάνουν νοσοτροποποιητική θεραπεία πρώτης γραμμής με ιντερφερόνη βήτα: Η συγχρονική μελέτη παρατήρησης «RESPOND».Προφορική ανακοίνωση στο 40ό Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα, Μάιος 2014.
 • Βικελής Μ., Α. Ωρολογάς, Ν. Φάκας, Ι. Ηλιόπουλος, Θ. Θωμαῒδης, Μ. Κατσάρα, Α. Παπαδημητρίου για την Ομάδα Ερευνητών της μελέτης DIAMOND. Η μελέτη DIAMOND. Σχεδιασμός μιας πολυκεντρικής, μη παρεμβατικής, προοπτικής μελέτης παρατήρησης σε πληθυσμό ελλήνων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση υπό θεραπεία με φινγκολιμοδη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Στο στο 1º Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας. Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2013 (Διοργάνωση: Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας).
 • Βικελής Μ, Νικόλαος Γρηγοριάδης, Δήμος-Δημήτριος Μητσικώστας, Νικόλαος Βλαϊκίδης, Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος, Δημήτριος Γεωργιόπουλος για την Ομάδα Ερευνητών της μελέτης DIAMOND. Σχεδιασμός μιας πολυκεντρικής, μη παρεμβατικής, προοπτικής μελέτης παρατήρησης σε πληθυσμό ελλήνων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση υπό θεραπεία με φινγκολιμοδη: η μελέτη DIAMOND. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Στο 1ο Συνέδριο "Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία". Θεσσαλονίκη, 10 - 12 Οκτωβρίου 2013 (Διοργάνωση: Γ΄ Νευρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.)
 • Βικελής Μ. Χρόνια Αθροιστική Κεφαλαλγία: Δημογραφικά, Κλινικά Χαρακτηριστικά Και Ανταπόκριση Στη Θεραπεία Σε Σειρά 29 Ελλήνων Ασθενών. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 20-23 Ιουνίου 2013 (Διοργάνωση Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία).
 • Υφαντόπουλος Γ, Παπαθανασόπουλος Π, Τσιμούρτου Β, Χαντζάρας Α, Χατζίκου Μ, Βικελής Μ. Αξιολόγηση Της Ποιότητας Ζωής Των Ασθενών Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Στην Ελλάδα- Προφορική ανακοίνωση 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 20-23 Ιουνίου 2013 (Διοργάνωση Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία).
 • Υφαντόπουλος Γ, Χατζηγεωργίου Γ, Γρηγοριάδης Ν, Καραγεωργίου Κ, Χατζίκου Μ, Βικελής Μ. Ανάλυση Του Κόστους Ασθένειας Στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Ανά Βαθμό Αναπηρίας: Μια Οικονομετρική Ανάλυση. Προφορική ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 20-23 Ιουνίου 2013 (Διοργάνωση Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία).
 • Δαλάκας Μ, Κιμισκίδης Β, Παναγόπουλος Δ, Βικελής Μ. Μια Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη Διεθνής Πολυκεντρική Μελέτη Για Την Αποτελεσματικότητα Και Την Ασφάλεια Της Φινγκολιμοδης Στη Χρόνια Απομυελινωτική Φλεγμονώδη Πολυριζονευροπάθεια. Προφορική ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 20-23 Ιουνίου 2013 (Διοργάνωση Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία).
 • Βαγενάς Β, Ζήκος Π, Μπούκτση Μ, Βλαϊκίδης Ν, Κόκκου Ε, Βικελής Μ. Συμπεριφορικά Συμπτώματα Ασθενών Με Ελαφρά Έως Μέτρια Νόσο Του Alzheimer Στην Ελλάδα Και Συσχέτιση Με Τη Συνολική Ποιότητα Της Ζωής. Προφορική ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 20-23 Ιουνίου 2013 (Διοργάνωση Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία).
 • Μποσταντζοπούλου, Γεώργιος Τάγαρης, Tριαντάφυλλος Ντόσκας, Βασιλική Κοντογιάννη, Έλενα Αρβανιτοπούλου, Δημήτριος Γεωργιόπουλος, Μιχάλης Βικελής. Μελέτη παρατήρησης για τη χρήση του Stalevo σε ασθενείς με νόσο Parkinson και μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπευτική αγωγή. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 7ο Πολυθεματικό Σεμινάριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής, Πόρτο Χέλι, 01-04 Ιουνίου 2012.
 • Νικολέττα Βλάχου, Γαρυφαλλιά Εμμανουήλ, Τριαντάφυλλος Ντόσκας, Αντώνης Κωδούνης, Ζωή Γκαραγκάνη, Γεώργιος Βλάχος, Δημήτριος Γεωργιόπουλος, Μιχάλης Βικελής. Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των φροντιστών ασθενών με νόσο Alzheimer που λαμβάνουν Exelon Patch λόγω μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης σε προηγούμενη θεραπευτική αγωγή: Ανοικτή, προοπτική μελέτη παρατήρησης. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πολυθεματικό Σεμινάριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής, Πόρτο Χέλι, 01-04 Ιουνίου 2012. 
 • Νικολέττα Βλάχου, Δέσποινα Κουτσοδόντη, Χριστίνα Καμπούρη, Στεφανία Σωτηρλή, Ζωή Γκαραγκάνη, Γεώργιος Βλάχος, Μιχάλης Βικελής. Θεραπευτική διαχείριση ασθενών με νόσο Alzheimer και συσχέτισή της με την ποιότητα ζωής των φροντιστών. Προφορική  ανακοίνωση στο 7ο Πολυθεματικό Σεμινάριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής, Πόρτο Χέλι, 01-04 Ιουνίου 2012.
 • Γεώργιος Τάγαρης, Σεβαστή Μποσταντζοπούλου, Tριαντάφυλλος Ντόσκας, Βασιλική Κοντογιάννη, Ζωή Γκαραγκάνη, Γεώργιος Βλάχος, Μιχάλης Βικελής. Επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης ασθενών με νόσο Parkinson και εμφάνιση φαινομένου πρώιμης εξασθένησης της δόσης. Προφορική  ανακοίνωση στο 7ο Πολυθεματικό Σεμινάριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής, Πόρτο Χέλι,  01-04 Ιουνίου 2012. 
 • Νικολέττα Βλάχου, Γαρυφαλλιά Εμμανουήλ, Τριαντάφυλλος Ντόσκας, Αντώνης Κωδούνης, Ζωή Γκαραγκάνη, Γεώργιος Βλάχος, Μιχάλης Βικελής. Διαδερμικό Έμπλαστρο Ριβαστιγμίνης Σε Νόσο Alzheimer Μη Ανταποκρινόμενη Στην Προηγούμενη Θεραπεία. Προφορική  ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας, 1-4 Ιουνίου 2012.
 • Νικολέττα Βλάχου, Χριστίνα Χονδρονικόλα, Χριστίνα Καμπούρη, Ζωή Γκαραγκάνη, Γεώργιος Βλάχος, Μιχάλης Βικελής. Εκτίμηση Της Ποιότητας Ζωής Ελλήνων Ασθενών Με Νόσο Parkinson. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας, 1-4 Ιουνίου 2012.
 • Μαγδαληνή Τσολάκη, Σπυρίδων Βερβενιώτης, Δημήτριος Λιακόπουλος, Γεώργιος Βλάχος, Δημήτριος Γεωργιόπουλος, Μιχάλης Βικελής. Μεταβολές Στη Βαθμολογία Της Κλίμακας MΜSE Σε Ασθενείς Με Νόσο Alzheimer. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας, 1-4 Ιουνίου 2012.
 • Βασίλειος Βαγενάς, Ερρίκος Τζεμπελίκος, Ανδρέας Τζήμος, Γεώργιος Βλάχος, Ζωή Γκαραγκάνη, Μιχάλης Βικελής. Αποτελεσματικότητα Και Ασφάλεια Του Ποσίμου Διαλύματος Ριβαστιγμίνης Στη Νόσο Alzheimer. Αναρτημένη ανακοίνωση στο «4ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κάστρο Κυλλήνης Ηλείας, 1-4 Ιουνίου 2012.
 • Β. Βαγενάς, Ν. Βλάχου, Δ. Λιακόπουλος, Ε. Αρβανιτοπούλου,  Μ. Βικελής. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με νόσο Αlzheimer υπό θεραπεία με διαδερμικό έμπλαστρο ριβαστιγμίνης. Προφορική ανακοίνωση στο 38 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 18 Μαΐου 2012.   
 • Π. Στάθης, Μ. Μπούκτση, Π. Ζήκος, Μ. Δερμιτζάκης, Ε. Αρβανιτοπούλου, Μ. Βικελής. Διαταραχές ύπνου, νυκτερινά συμπτώματα και ημερησία υπνηλία σε ασθενείς με νόσο Parkinson υπό θεραπεία με λεβοντόπα. Προφορική ανακοίνωση στο 38 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 18 Μαΐου 2012.  
 • Ν. Φάκας, Κ. Καραγεωργίου, Δ. Μητσικώστας, Ν. Βλαϊκίδης, Μ. Καλαϊτζάκης, Φ. Ορφανιώτου, Μ. Βικελής. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για έναρξη νοσοτροποποιητικής θεραπείας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση ή κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο. Προφορική ανακοίνωση στο 38 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 18 Μαΐου 2012.  
 • Β. Βαγενάς, Τ. Ντόσκας, Γ. Παντές, Χ. Μπαϊρακτάρης, Ε. Αρβανιτοπούλου, Μ. Βικελής. Mελέτη παρατήρησης για την καταγραφή του τρόπου ζωής ασθενών με νόσο Αlzheimer που βρίσκονται σε θεραπεία με διαδερμικό έμπλαστρο ριβαστιγμίνης. Προφορική ανακοίνωση στο 38 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 18 Μαΐου 2012.  
 • Βικελής Μ., Λαδάς Γ., Κυλλεκίδης Σπ., Καραγεωργίου Κ.Ε. Ημικρανικό έμφρακτο. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 2009.
 • Βικελής Μ., Κατσιάρη Χ., Παρασκευοπούλου Ε., Θεοδώσης Σ., Αργυρακοπούλου Γ., Τεντολούρης Ν., Σφηκάκης Π., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Ημικρανία σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Πρόδρομα αποτελέσματα από μια προοπτική και ελεγχόμενη μελέτη παρακολούθησης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 2009.
 • Ζάγκλης Δ., Βούλγαρης Αλ., Γυμνόπουλος Κ., Βικελής Μ. Ταχεία μείωση της συχνότητας των ημικρανικών κρίσεων και βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών με προφυλακτική αγωγή με τοπιραμάτη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 2009.
 • Καραγεωργίου Κ, ..., Βικελής Μ. Ταχύς έλεγχος των κρίσεων με μονοθεραπεία τοπιραμάτης σε ασθενείς με διάφορους τύπους επιληπτικών κρίσεων: Αποτελέσματα μίας μη παρεμβατικής μελέτης 6 μηνών. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας. Χανιά, 6-8 Νοεμβρίου 2009.
 • Βικελής Μ. Κατσιάρη Χ., Παρασκευοπούλου Ε., Θεοδώσης Σ., Τεντολούρης Ν., Σφηκάκης Π., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Συχνότητα κεφαλαλγιών σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Πρόδρομα αποτελέσματα από μια συστηματική και ελεγχόμενη μελέτη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Χανιά, 1-4 Μαΐου 2008.Λεπενιώτη Μ., Κόκκορης Γ., Βικελής Μ., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Σύνδρομο SUNCT: Παρουσίαση περιστατικού. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Χανιά, 1-4 Μαΐου 2008.
 • Λεπενιώτη Μ., Κοσιώνης Γ., Παρασκευοπούλου Ε., Βικελής Μ., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Ημικρανία και διαταραχές της διάθεσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Χανιά, 1-4 Μαΐου 2008.
 • Βικελής Μ., Λεπενιώτη Μ., Κοσιώνης Γ., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Παροξυσμική ημικρανία: παρουσίαση 8 περιπτωσεων μιας σπάνιας πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Χανιά, 1-4 Μαΐου 2008.
 • Κορκοκίου Μ., Σιελλή Μ., Νταφοπούλου Μ,  Θεοδώρου Ε., Πετρογιάννη Φ., Ρέβη Κ., Γεννούζη Ε., Βικελής Μ., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και διαταραχές της επικοινωνίας. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Χανιά, 1-4 Μαΐου 2008.
 • Βικελής Μ. Κατσιάρη Χ., Παρασκευοπούλου Ε., Θεοδώσης Σ., Αργυρακοπούλου Γ., Τεντολούρης Ν., Σφηκάκης Π., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Ημικρανία σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Πρόδρομα αποτελέσματα από μια συστηματική και ελεγχόμενη μελέτη παρακολούθησης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 19-22 Απριλίου 2007.
 • Ταμπάκη Ν., Βικελής Μ., Μπεσμέρτης Λ., Βέμμος Κ., Στάθης Π., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Συσχέτιση της ιδεοκινητικής απραξίας με υποφλοιώδεις εγκεφαλικές βλάβες σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 19-22 Απριλίου 2007.
 • Κωνσταντόπουλος Κ., Βικελής Μ., Ξιφαρά Κ., Μητσικώστας Δ.-Δ.. Δυσαρθρία και αστάθεια φώνησης στην πολλαπλή σκλήρυνση. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 19-22 Απριλίου 2007.
 • Ραλλίδης Λ., Βικελής Μ., Μουστόγιαννης Γ., Λιάκος Γ., Ζολινδάκη Μ., Κρεμαστινός Δ.. Προγνωστική αξία του ινωδογόνου στην ενδονοσοκομειακή θνητότητα ασθενών με μη αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 10ο Συνέδριο  Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας & Αθηροσκλήρωσης. Αθήνα, 26-27 Μαΐου 2006.
 • Βικελής Μ., Ζεμελίδου Λ., Τσατσάκη Χ., Μητσικώστας Δ.Δ.. Η χρήση διαγνωστικών ερωτηματολογίων για την ημικρανία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 14-15 Απριλίου 2006.
 • Βικελής Μ. Χαρακτηριστικά της ημικρανίας στο σύνδρομο CADASIL. Μια ανασκόπηση των μέχρι σήμερα δημοσιευμένων περιπτώσεων Ελλήνων ασθενών. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 14-15 Απριλίου 2006.
 • Βικελής Μ. Τσατσάκη Χ., Ζεμελίδου Λ., Μητσικώστας Δ.Δ.. Η νευροαπεικόνιση στην διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με κεφαλαλγία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 14-15 Απριλίου 2006.
 • Βικελής Μ. και Μητσικώστας Δ.Δ.. Σύνδρομο HanDL. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 20o Πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Λάρισα, 16-19 Μαρτίου 2006.
 • Καρτσακλής Λ., Καψαλάκης Ι., Βισβίκη Τ., Ζήκος Π., Βικελής Μ., Σαλή Δ., Τσινιά Ν. Κοντογιάννη Β., Καρπαθίου Ν., Παπατριανταφύλλου Ι., Καραγεωργίου Κλ.. Μετωπιαίες λειτουργίες και ήπια γνωσιακή διαταραχή. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 20o Πανελλήνιο συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Λάρισα, 16-19 Μαρτίου 2006.
 • Βικελής Μ., Ματσούκας Π., Κάνδυλα Μ., Βουτσαδάκης Εμ., Ξιφαράς Μ.,  Αρβανίτης M., Τσακίρης Α., Γκέκας Γ.. Καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κοινή πρακτική, αλλά ποιες είναι οι συνέπειες; Αναρτημένη ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.  Αθήνα, 17-21 Μαΐου 2005.
 • Βικελής Μ. και συνεργάτες. Εχινοκοκκίαση κεντρικού νευρικού συστήματος με πολλαπλές ενδοκράνιες υδατίδες κύστεις. Παρουσίαση περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων.  Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαρτίου 2005.
 • Βικελής Μ. και συνεργάτες. Παρανεοπλασματική νεκρωτική μυοπάθεια. Παρουσίαση περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαρτίου 2005.
 • Παπατριανταφύλλου Ι., Σηφάκης Ν., Ζήκος Π., Βικελής Μ. και συνεργάτες. Μετωποκροταφικές άνοιες και διαταραχές των βασικών γαγγλίων. Πιλοτική μελέτη με Single Photon Emission Computed Tomography με ioflupane. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαρτίου 2005.
 • Παπατριανταφύλλου Ι., Καψαλάκης Ι., Βικελής Μ., Καρτσακλής Λ., Σαλή Δ., Ζήκος Π., Κοντογιάννη Β., Βισβίκη Τ., Πιτσιάβα Ε., Τσινιά Ν., Καραγεωργίου Κλ.. Εκτίμηση των μετωπιαίων λειτουργιών ατόμων με υποκειμενικές διαταραχές μνήμης με το FAB (Frontal Assessment Battery). Αναρτημένη ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαρτίου 2005.
 • Βικελής Μ. και συνεργάτες. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών ειδικού ιατρείου κεφαλαλγίας. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πειραϊκό Συνέδριο. Κορυδαλλός, 2-4 Δεκεμβρίου 2004.
 • Ραλλίδης Λ., Βικελής Μ., Καλύβα Κ., Λιάκος Γ., Μουστόγιαννης Γ., Βελισσαρίδου Α.. Αυξημένα επίπεδα C αντιδρώσας πρωτεΐνης προδικάζουν δυσμενή ενδονοσοκομειακή πορεία σε ασθενείς με μη αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 25ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο.  Αθήνα, 17-20 Νοεμβρίου 2004.
 • Βικελής Μ. και συνεργάτες. Εγκεφαλική Αυτοσωματική Επικρατητική Αρτηριοπάθεια με Υποφλοιώδη Έμφρακτα και Λευκοεγκεφαλοπάθεια (σύνδρομο CADASIL): Αναφορά περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 25η φθινοπωρινή συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων. Κέρκυρα, 6-8  Νοεμβρίου 2004.
 • Βικελής Μ., Ζήκος Π., Παπατριανταφύλλου Ι., Καψαλάκης Ι., Κοντογιάννη Β., Βισβίκη Τ., Πιτσιάβα Ε., Τσινιά Ν., Καραγεωργίου Κλ.. Σημασιολογική άνοια. Αναφορά περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 25η φθινοπωρινή συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων. Κέρκυρα, 6-8 Νοεμβρίου 2004.
 • Βικελής Μ., Κωστής Θ., Ξιφαράς Μ., Σπυρόπουλος Ι., Σπινάρης Β.. Άγχος σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο. Κως, 14-18 Μαΐου 200.
 • Βικελής Μ., Κωστής Θ., Ξιφαράς Μ., Σπυρόπουλος Ι., Σπινάρης Β.. Κατάθλιψη σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο. Κως, 14-18 Μαΐου 2004.
 • Βικελής Μ., Ξιφαράς Μ. και συνεργάτες. Θρόμβωση άνω οβελιαίου φλεβώδους κόλπου και μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο, Αναρτημένη ανακοίνωση στην 24η εαρινή συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων. Ξάνθη, 7-9 Μαΐου 2004.
 • Βικελής Μ., Ξιφαράς Μ., Κολοβού Α. και συνεργάτες. Αθροιστική κεφαλαλγία και αραχνοειδής κύστη του σύστοιχου κροταφικού λοβού. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 24η εαρινή συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων. Ξάνθη,  7-9 Μαΐου 2004.
 • Βικελής Μ., Βουτσαδάκης Εμ., Κάνδυλα Μ., Ματσούκας Π., Ξιφαράς Μ., Τσακίρης Α.. Πόσο γρήγορα έρχονται στο νοσοκομείο οι ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Αναρτημένη ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.  Αθήνα, 27/4-1/5 2004.
 • Βικελής Μ., Ξιφαράς Μ., και συνεργάτες. Χαρακτηριστικά ασθενών με από μακρού πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.  Αθήνα, 27/4-1/5 2004.
 • Βικελής Μ., Λεντάρης Γ., Γεωργαλής Α., Πολιτάκης Π., Ξιφαράς Μ., Τσακίρης Α.. Χρήση αντικαταθλιπτικών και βενζοδιαζεπινών από αγροτικό πληθυσμό. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Κως, 14-18 Απριλίου 2004.
 • Βικελής Μ., Πολιτάκης Π., Βουτσαδάκης Εμ., Κάνδυλα Μ., Ματσούκας Π., Λεντάρης Γ., Ξιφαράς Μ., Τσακίρης Α.. Προδιαθεσικοί παράγοντες ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής.  Κως, 14-18 Απριλίου 2004.
 • Λεντάρης Γ., Βικελής Μ., Μπακομήτρου Φ., Αλεβίζος Η., Τζανίδης Γ.. Η ψυχική νόσος στην Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα: Το άσυλο φρενοβλαβών Σούδας. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Κως, 14-18 Απριλίου 2004.
 • Βικελής Μ. και Ξιφαράς Μ.. Χαρακτηριστικά ασθενών του ιατρείου κεφαλαλγίας του Γ.Ν. Νίκαιας στην πρώτη επίσκεψη. Αναρτημένη ανακοίνωση στην 23η φθινοπωρινή συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων. Χανιά, 7-9 Νοεμβρίου 2003.
 • Βικελής Μ. και συνεργάτες. Η συμβολή του Ειδικού Γενικού Ιατρού στην αποσυμφόρηση της εφημερίας του νευρολογικού ιατρείου γενικού νοσοκομείου. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής.  Χαλκιδική, 30/4- 4/5 2003.
 • Βικελής Μ., Σπανού Ε., Χατζησυμεών Δ., Γεωργιάνος Ν., Σκούρτης Σ., Αποστολόπουλος π.Ε.. Η θέση της νευρολογίας στην εκπαίδευση των γενικών ιατρών. Προφορική ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Χαλκιδική, 30/4- 4/5 2003.
 • Βικελής Μ., Αναγνώστου Ε., Μητσικώστας Δ.Δ.. Η καταμήνιος ημικρανία στις γυναίκες του ιατρείου κεφαλαλγίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Προφορική ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 21-23 Φεβρουαρίου 2003.